Så er jeg startet på et nyt maleri.
Det forestiller et par, der sidder ved siden af hinanden. Fokus skal være på det intime rum mellem deres hoveder. Derfor skal der arbejdes med rumligheden og dybder. På billedet her er jeg gået i gang med at markere områder der skal ligge fremme eller bagude i billedplanet vha. varme og kolde farver.